DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. na piątkę

W dniach  17-20 stycznia 2012 roku  odbył się w DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP według standardów norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 i AQAP 2120:2009. Ponadto został przeprowadzony audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności  wg normy PN-EN ISO 22000:2006.

Celem auditu nadzoru i certyfikacji systemu FSMS było sprawdzenie, czy:

- polityka DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o., jej cele, programy i procedury są skutecznie realizowane

- prowadzi się zaplanowane i regularne działania na rzecz doskonalenia

- procesy są skutecznie zarządzane

- systemy zarządzania spełniają wszystkie warunki odnośnego standardu.

Auditorzy Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania w Warszawie nie stwierdzili żadnych odstępstw od wymagań wymienionych powyżej norm. Brak niezgodności i wysokie oceny auditorów potwierdziły fakt ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Bezpieczeństwa Żywności zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, AQAP 2120:2009 oraz PN-EN ISO 22000:2006 w zakresie:

-  ochrony osób i mienia,

- serwisu sprzętu gaśniczego,

- usługi porządkowe, utrzymanie terenów zielonych,

- usługi pralnicze,

- usługi hotelarskie,

- produkcji biomasy,

- cateringu i żywienia.

Audit nadzoru i certyfikacyjny zakończył się wynikiem pozytywnym i potwierdził zgodność stosowanych DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. rozwiązań organizacji i zarządzania oraz rekomendował otrzymanie certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg norm PN-EN ISO 22000:2006 na okres trzech lat.

Wynik z podsumowania auditu nadzoru i certyfikacji systemu FSMS jest dla nas wysoce satysfakcjonujący. W ten to sposób staliśmy się jedną z niewielu firm w kraju posiadających certyfikaty pięciu systemów jakościowych, a to nie jest już tylko naszą satysfakcją, to nobilituje. Tak więc można stwierdzić, że DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. to firma na piątkę.

Nie bez znaczenia jest fakt, że DGP od 2001 roku nieprzerwanie wdrożyła, doskonali i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania.