Działania restrukturyzacyjne w DGP zakończone

W wyniku podziału DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. doszło do przeniesienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa na Spółki istniejące i nowo zawiązane:

DGP Clean Partner Sp. z o.o. świadcząca usługi porządkowe

DGP Security Partner Sp. z o.o. świadcząca usługi ochrony osób i mienia

DGP Catering Partner Sp. z o.o. świadcząca usługi cateringu i żywienia

DGP Laundry Partner Sp. z o.o. świadcząca usługi pralnicze.

Wraz z przejściem składników majątku, Spółki uczestniczące w podziale na podstawie sukcesji generalnej przejęły wszystkie prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, związane z wydzielonym segmentem usług.