XII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w Starych Jabłonkach

DGP Clean Partner oraz DGP Laundry podczas XII Konferencji Naukowo- Szkoleniowej jako jeden ze sponsorów miał przyjemność gościć w Starych Jabłonkach Pielęgniarki Epidemiologiczne oraz środowisko medyczne, które działa na rzecz rozwoju epidemiologii szpitalnej oraz integracji środowiska medycznego wokół idei profilaktyki i kontroli zakażeń.

XII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa odbyła się w dniach 30 września – 3 października 2012.

Dziękujemy wszystkim gościom za udział w wykładach prowadzonych podczas konferencji przez Menadżerów naszej firmy oraz wymianę doświadczeń w czasie bezpośrednich spotkań na stoisku wystawowym DGP Clean Partner i DGP Laundry. Była to dla nas znakomita okazja do poznania Państwa oczekiwań oraz wzbogacenia wiedzy w zakresie najbardziej aktualnych problemów zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Higieny Lecznictwa  za przygotowanie  konferencji podczas której poruszono, istotne dla środowiska zaangażowanego w kontrolę zakażeń szpitalnych, problemy natury klinicznej, prawnej i  organizacyjnej. Zorganizowane w czasie konferencji warsztaty stworzyły natomiast okazję  do podsumowań i refleksji na temat bezpieczeństwa epidemiologicznego w placówkach medycznych.

Z całą pewnością Konferencja Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa jest bardzo ważnym i opiniotwórczym wydarzeniem w środowisku epidemiologicznym, będzie dla nas zaszczytem spotkanie z Państwem w przyszłym roku.