XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych w Wiśle

W dniach 14-17 kwietnia w Wiśle odbył się Jubileuszowy – XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, który poświęcony był różnym aspektom prewencji zakażeń szpitalnych.

DGP Clean Partner jako jeden ze sponsorów tego Zjazdu miał przyjemność uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

Nasi specjaliści z zakresu technologii utrzymania czystości i bezpieczeństwa epidemiologicznego placówek służby zdrowia mieli okazję wymienić doświadczenia oraz zapoznać się z najnowszymi naukowymi doniesieniami w zakresie profilaktyki i zwalczaniu zakażeń szpitalnych.

Równocześnie była to okazja, aby zaprezentować firmę DGP Clean Partner jako lidera rynku usług czystościowych w kraju.

Pragniemy podziękować Zarządowi PSPE za pracę włożoną w organizację niniejszego Zjazdu, atmosferę oraz poziom merytoryczny cyklu wykładów, w których mieliśmy możliwość uczestniczyć.


Losowanie nagród
DGP Clean zorganizował konkurs i ufundował nagrody