Siedziba:

DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.
ul. Najświętszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica
tel. + 48 76 856 76 00
fax + 48 76 856 76 09 e-mail: sekretariat@dozorbud.pl

Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000108846

NIP: 691 – 20 – 42 – 706
REGON: 390683614
Kapitał zakładowy: 5.176.700,00 PLN

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr rachunku: 98 1050 1748 1000 0022 4296 7822

Status zakładu pracy chronionej:

Decyzja nr D1/0015/2005