Działalność społeczna

Prowadząc działalność gospodarczą nigdy nie zapominaliśmy o obowiązkach społecznych, jakie w naszej opinii, spoczywają na każdym przedsiębiorcy. Rozwój firmy oraz zdobycie silnej pozycji na rynku obligują nas do podzielenia się zyskiem z tymi, którzy potrzebują naszej pomocy. Dowodem naszego zaangażowania w działalność społeczną są tytuły i wyróżnienia przyznane naszej firmie.

W 2004 roku otrzymaliśmy tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w konkursie „Przyjaźni środowisku” – organizowanym pod patronatem Prezydenta RP. To zaszczytne dla nas wyróżnienie otrzymaliśmy za wkład w poprawę stanu środowiska w regionie oraz zaangażowanie w edukację ekologiczną i sponsoring imprez proekologicznych.

W 2006 roku otrzymaliśmy nominację do tytułu „Filantrop Regionu Legnickiego 2005” i znaleźliśmy się w ścisłej czołówce tego konkursu. Wyróżnienie przyznawane jest z inicjatywy Stowarzyszenia „Jutrzenka”, Stowarzyszenia „Persona”, Prezydenta Miasta Legnicy oraz mediów.

W tym samym roku prezes DGP Pani Anna Wasila została laureatką odznaki „Zasłużony dla Legnicy”. Wyróżnienie zostało przyznane przez Radę Miejską za prowadzoną działalność charytatywną.

W 2008 roku otrzymaliśmy szczególne dla nas wyróżnienie: „Nade wszystko dziecko” przyznane nam przez legnicki oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za wieloletnią pomoc, dobroć i serce okazywane dzieciom szczególnej troski.

Jesteśmy wdzięczni za otrzymane wyróżnienia i traktujemy je jako wielkie zobowiązanie do podejmowanie jeszcze większych wysiłków na rzecz pomocy potrzebującym.

Oto tylko kilka wybranych wyróżnień i podziękowań

Medal
Medal
Podziękowanie
Podziękowanie