Prezes Zarządu
Pani Anna Wasila
Pracę zawodową rozpoczęła w 1974r. na stanowisku Inspektora ds. rozliczeń produkcji w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Legnicy. Pełni funkcję Prezesa Zarządu DGP nieprzerwanie od 1989 roku. Od początku powstania firmy stawiała na jej intensywny rozwój dzięki czemu DGP od lat utrzymuje pozycję jednego z liderów na rynku usług outsourcingowych. Filantrop z zamiłowania, laureatka takich nagród jak  „Zasłużony dla Legnicy” czy „Filantrop Regionu Legnickiego”. Wielokrotnie wyróżniana za okazaną pomoc: „Pomocna Dłoń”, „Przyjaciel Dziecka”, „Serce za serce”, „Nade wszystko dziecko”.
Wiceprezes Zarządu
Pan Sebastian Wasila
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego Przemysłu. Od lipca 1999 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Po objęciu stanowiska skupił się głownie na dywersyfikacji rynku usług cateringowych oraz pralniczych. Dziś DGP świadczy ww. usługi w całej Polsce. Na bazie Jego pomysłu w 2009 roku otworzono Zakład Produkcji Brykietu w Orsku wytwarzający biomasę – źródło ekologicznej energii. Miłośnik podróży, biegle posługuje się językami: angielskim i włoskim.