Historia

Poniżej prezentujemy historię naszego wieloletniego rozwoju:

1 września 1989
Powstanie w Legnicy Biura Usług Ochrony Mienia „Dozorbud” – jednej z pionierskich firm w branży ochroniarskiej.

1990–1992
Dynamiczny rozwój kadrowy i logistyczny firmy związany z koniecznością zabezpieczenia obiektów pozostawionych w rejonie Legnicy przez wojska rosyjskie.

sierpień 1992
Otrzymanie statusu zakładu pracy chronionej i rozszerzenie obszaru świadczenia usług o Lubin, Jawor, Złotoryję, Chocianów oraz Rokitki.

1997
Rozpoczęcie współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. Nasza firma zajmuje się obsługą lampowni, dystrybucją wody mineralnej oraz produkcją osłonek do materiałów wybuchowych.
Firma stawia pierwsze kroki w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej – monitorowanie lasów na zlecenie Nadleśnictwa Świętoszów.

1998
Wprowadzenie usługi monitoringu do większości ochranianych obiektów.

17 grudnia 1998
Firma zaczyna działać jako „Dozorbud” Sp. z o.o.

15 stycznia 2002
Otrzymanie międzynarodowego certyfikatu jakości ISO 9002 od spółki Dekra ITS ze Stuttgartu.

28 czerwca 2002
Uzyskanie certyfikatu „Solidny Partner” Klubu Rzetelnego Biznesu w ramach programu realizowanego pod patronatem Unii Europejskiej i Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

7 marca 2003
Spółka zmienia nazwę na DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.

29 kwietnia 2003
Uzyskanie od Grodkowskich Zakładów Wyrobów Metalowych S.A. autoryzacji na wykonywanie przeglądów i napraw podręcznego sprzętu przeciwpożarowego.

24 czerwca 2003
DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. uzyskuje zgodę MSWiA na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Listopad 2003
Przejęcie trzech spółek Elektrowni Połaniec:
1. Elpoż – usługi ochrony przeciwpożarowej.
2. Elposerwis – usługi cateringu i utrzymania czystości.
3. Dersław – usługi ochrony.

styczeń 2004
Spółka otrzymała tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii w konkursie „Przyjaźni środowisku” organizowanym pod patronatem Prezydenta RP.

1 maja 2004
Spółka uzyskuje status agencji pracy tymczasowej i otrzymuje certyfikat nadany przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Poziom zatrudnienia w spółce przekroczył 3,5 tys. osób.

styczeń 2005
Otrzymanie certyfikatu jakości ISO 9001:2000 w zakresie ochrony osób i mienia, usług czystościowo-porządkowych oraz serwisu sprzętu gaśniczego.

kwiecień 2005
Zakup prestiżowego hotelu „Rytwiany” – dawnej siedziby księcia Artura Radziwiłła.

wrzesień 2006
Przejęcie usług ochrony w trzech kopalniach KGHM Polska Miedź S.A. oraz w Zakładzie Wzbogacania Rud.

październik 2007
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z ISO 9001:2000, ISO 14001:2005 oraz PN – N 18001:2004 w zakresie usług ochrony osób i mienia, usług czystościowo-porządkowych, serwisu sprzętu gaśniczego oraz żywienia i cateringu.

maj 2008
Renowacja zabytkowego hotelu w Legnicy i stworzenie w nim nowoczesnego kompleksu, w którym znajdują się: restauracja, pub, hotel, centrum rehabilitacyjne oraz biura i sale konferencyjne. Hotel otrzymał nazwę „Książęcy”.

luty 2009
Uzyskanie bardzo satysfakcjonujących wyników audytu zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2001, ISO 14001:2005 oraz PN – N 18001:2004 w zakresie usług ochrony osób i mienia, usług czystościowo-porządkowych, serwisu sprzętu gaśniczego oraz żywienia i cateringu.

maj 2009
Otwarcie Zakładu Produkcji Brykietu w Orsku wytwarzającego biomasę – źródło ekologicznej energii.

lipiec 2009
Spółka uzyskuje Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Drugiego Stopnia.

luty 2010
W dniach 1-2 luty odbył się audit nadzoru oceniający zgodność stosowanych w Spółce systemów ZSZJ, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy z wymaganiami norm PN-N18001:2004 i AQAP2120:2006. Audit nadzoru zakończył się wynikiem pozytywnym.

maj 2010
Przyznanie DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. statuetki Lodołamacza 2010 za pracę dla niepełnosprawnych.

wrzesień 2010
DGP Dozorbud otwiera swoją pierwszą restaurację w Warszawie.

styczeń 2011
Audit ponownej certyfikacji ZSZJ, Środowiskowego i BHP według standardów norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 i AQAP 2120:2009. Zespół auditorów ZSJiZ rekomendował DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. w Legnicy do utrzymania certyfikatów na kolejne trzy lata.

czerwiec 2011
Uzyskanie Świadectwa Wiarygodności dla przedsiębiorcy ubiegającego się o współpracę z NAMSA.

sierpień 2011
Uzyskanie zaświadczenia o otrzymaniu  Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE).

wrzesień 2011
Zgłoszenie do rejestru planu podziału Spółki celem świadczenia usług w jednorodnych strukturach poszczególnych Spółek.

styczeń 2012
Audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP według standardów norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004 i AQAP 2120:2009 oraz audit certyfikacyjny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności  wg normy PN-EN ISO 22000:2006.  Wynik z podsumowania auditu nadzoru i certyfikacji systemu FSMS okazał się wysoce satysfakcjonujący. W ten to sposób staliśmy się jedną z niewielu firm w kraju posiadających certyfikaty pięciu systemów jakościowych

luty 2012
Zostają zawiązane nowe Spółki branżowe: DGP Clean Partner Sp. z o.o. oraz DGP Laundry Parnter Sp. z o.o.

kwiecień 2012
Zakończenie czynności formalnych dotyczących rejestracji podziału DGP Dozorbud. Został podwyższony kapitał zakładowy w DGP Security Partner oraz w DGP Catering Partner, zorganizowane części przedsiębiorstwa dotyczące usług ochrony i żywienia zostały przeniesione z działalności DGP Dozorbud.