Klauzula informacyjna DGP Dozorbud Grupa Polska

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

„DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA” Sp. z o.o., z siedzibą w Legnicy ul. N.M.P 5e, jesteśmy
Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz
się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych
i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie
www.dozorbud.pl ; e‑mail:admin1@dozorbud.pl ; telefon:76 85 67 648; lub pisemnie
na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

• w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o prace/zlecenie , (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
• w celu zatrudnienia, na podstawie obowiązku z Kodeksem Pracy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu realizacji umowy na usługi, które dla ciebie świadczymy ;

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne
Szczegóły osobiste
Dane dotyczące zamieszkania
Dane dotyczące zdrowia
Zawód i zatrudnienie

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
- innym spółką grupy DGP.
- kontrahentom, na rzecz których spółka świadczy usługi.