Regulamin serwisu

Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, a także korzystanie z Serwisu www.grupadgp.pl oraz z wszelkich treści w nim zawartych do tworzenia prac pochodnych bez wcześniejszej zgody DGP jest zabronione.

DGP udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego zezwolenia na korzystanie z dostępu do Serwisu www.grupadgp.pl i wyświetlanie treści w nim zawartych, wyłącznie na własnym komputerze oraz w ramach niekomercyjnego korzystania z niniejszego serwisu.

Zezwolenie takie udzielane jest pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie modyfikować treści zawartych w Serwisie www.grupadgp.pl, pozostawi bez zmian zastrzeżenia dotyczące praw własności, w tym praw autorskich i znaków towarowych, oraz zaakceptuje wszelkie warunki i uwagi dołączone do treści Serwisu www.grupadgp.pl lub w inny sposób w nim zawarte.

Bez względu na powyższe postanowienia, całe oprogramowanie i inne materiały dostępne do pobrania lub wykorzystania za pośrednictwem Serwisu www.grupadgp.pl , objęte odrębnymi warunkami licencji, warunkami korzystania lub zastrzeżeniami będą podlegać takim licencjom, warunkom i zastrzeżeniom.

Nieprzestrzeganie warunków i zastrzeżeń zawartych w Serwisie www.grupadgp.pl spowoduje automatyczne i natychmiastowe cofnięcie udzielonych Użytkownikowi uprawnień, bez wcześniejszego powiadomienia. W takiej sytuacji Użytkownik będzie zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszelkich kopii pobranych materiałów znajdujących się w jego posiadaniu lub przez niego kontrolowanych. Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia udzielonego w poprzednim akapicie, DGP nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek wyraźnych czy domniemanych praw ani licencji w zakresie jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich czy innych praw dotyczących własności intelektualnej.

Użytkownik nie może przenosić treści zawartych w Serwisie WWW do innych serwisów internetowych ani też na inne nośniki informacji.