Siedziba:

DGP Catering Partner Sp. z o.o.
ul. Najświętszej Marii Panny 14/1
59-220 Legnica
tel. + 48 76 856 76 01
fax + 48 76 856 76 29
e-mail: dgpcatering@dgpcatering.pl

Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000332619

NIP: 691 – 24-43-003
REGON: 021016097
Kapitał zakładowy: 4.605.000,00 PLN

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr rachunku: 64 1050 1908 1000 0023 4068 8148