Siedziba:

DGP Clean Partner Sp. z o.o.
ul. Najświętszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica
tel. 76 856 76 01
fax 76 856 76 09
e-mail: dgpclean@dgpclean.pl

Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000411127

NIP: 691 – 24-97-105
REGON: 021820528
Kapitał zakładowy: 3.100.000,00 PLN

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr rachunku: 67 1050 1575 1000 0023 6068 8218