Siedziba:

DGP Laundry Partner Sp. z o.o.
ul. Najświętszej Marii Panny 5e
59-220 Legnica
tel. 76 856 76 01
fax 76 856 76 55
e-mail: dgplaundry@dgplaundry.pl

Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000412434

NIP: 691-24-97-252
REGON: 021828620
Kapitał zakładowy: 2.200.000,00 PLN

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr rachunku: 14 1050 1575 1000 0023 6067 4622