Siedziba:

DGP Security Partner Sp. z o.o.
ul. Jesionowa 9A
40-159 Katowice
tel./fax  32 201 02 88
e-mail: dgp@dgpsecurity.pl

Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000119190
NIP: 691-21-99-052
REGON: 390991586

Kapitał zakładowy: 1.550.000,00 PLN

Rachunek bankowy:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr rachunku: 42 1050 1575 1000 0023 0769 1069

Status zakładu pracy chronionej:

Decyzja nr D1/0001/2009